จองที่ร้าน Grand Café - Grand Hyatt Beijing

Dear Valued guests,
Thank you for selecting to enjoy your moment with Grand Cafe. Please spend few minutes to fill out below reservation form and check our available date as we shown.
For reservation made with us on available dates, we will contact you via e-mail or phone within 1-3 working days.
*If the contact information is incorrect and should we not able to contact you as a result, the reservation will be cancelled.
To prevent our e-mail reply from going into the spam box, please add our email address
"fb.reservation.beigh@hyatt.com" as a contact.
NOTICE
Please inform us of any food allergies or special dietary requirements.
For bookings of more than 12 guests, kindly contact the restaurant.
The restaurant will secure your table reservation for up to 15 minutes from the reservation time before releasing it for use by other customers.
RESERVATION PERIODS
Lunch A LA CARTE BUFFET: 11:30AM-3:00PM
Dinner A LA CARTE BUFFET: 5:30PM-9:00PM

Thank you!
60 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.